SİMCENTER 3D BÜYÜK DEFORMASYON

23 Haziran 2023by Insource Yazılım

Büyük Deformasyon ( Large Displacement ), yük altındaki yapıların davranışı incelenirken dikkate alınması gereken Geometrik non-linear  durumlarından biridir.

Yük altındaki yapı elastik veya plastik deformasyona maruz kalır. Yükleme esnasında, yapı başlangıç halinden farklı bir şekle sahip olacaktır. Yani yapı deformasyona maruz kaldıkça yapı rijitliğinde değişiklik meydana gelecektir. Yapı rijitliğindeki değişim büyüdükçe yapının yük altındaki davranışı değişecektir.  Bu duruma örnek verildiğinde akla gelen ilk örneklerden biri olta sapıdır.

Şekil 1: Yük altındaki olta sapında şekil değişikliği

Simcenter 3D kullanarak Büyük Deformasyon etkisini göz önünde bulunduracağımız sonlu eleman analizlerimiz ile devam edelim.

Biri düz, biri kavisli olacak şekilde 2mm kalınlığında parçalar ile analizler gerçekleştirildi. Parçalar iki uçtan sabitlendi ve parça ortalarından yük verildi.

 

Model1 Düz Parça Analizi

Şekil 2: Model1 Sınır Koşulları

Model1 Düz Parça Analiz Sonuçları

     Şekil 3: Model1 Büyük Deformasyon Pasif              Şekil 4: Model1 Büyük Deformasyon Etkin 

Model1 analiz sonuçlarına baktığımızda Büyük Deformasyon etkinleştirilen analizde, etkinleştirilmeyen analize göre deformasyon miktarı 3 kat daha azdır. Yapıda pekleşmeye benzer bir durum gerçekleşmiş ve  rijitlik artmıştır.

Model2 Kavisli Parça Analizi

Şekil 5: Model2 Sınır Koşulları

Model2 Kavisli Parça Analiz Sonuçları

Şekil 6: Model2 Büyük Deformasyon Pasif                       Şekil 7: Model2 Büyük Deformasyon Etkin

Model2 analiz sonuçlarına baktığımızda ise durum tam tersinedir. Büyük Deformasyon etkinleştirilen analizde, etkinleştirilmeyen analize göre deformasyon miktarı 1,6 kat daha fazladır. Yapıda burkulma davranışına benzer bir hareket sonucunda rijitliğin azaldığı görülmektedir.