• 3D Malzeme Akışı – Dolum sırasında malzemenin akış hareketi simülasyon ortamında gözlemlenebilir.
 • Basınç Düşümü – Malzemenin kalıp boşluğu içerisindeki akışı sırasında basınç dağılımı ve düşümü gözlemlenebilir.
 • Birleşme İzi – Dolum yerine ve parçanın tasarımına göre oluşacak birleşme izlerinin yerlerini gösterir. Farklı giriş noktaları simule ederek birleşme izlerinin yerleri ve birleşme sıcaklıkları değiştirilebilir.
 • Gaz Boşlukları – Verilen giriş noktalarına göre parça üzerinde gaz boşluklarının yerlerini gösterir. Bu bilgiye göre kalıpta ventilasyon tasarımı doğrulabilir.
https://insourceyazilim.com/wp-content/uploads/2024/03/moldex3d-2.png
 • Dolum Süresi – Giriş notasının yeri, malzeme viskozitesi gibi bigilere bağlı olarak dolum için gerekli zaman programdan öğrenilebilir.
 • Sıcaklık Dağılımı – Kalıp içindeki sıcaklık dağılımlarını parça üzerinde gösterir. Böylelikle su yolluklarının yerlerine karar verilmesini kolaylaştırır.
 • Enjeksiyon Basınç Profili – Parçanın enjeksiyonu sırasında ihtiyaç duyulacak basınçları verdiği gibi parçayı daha kısa sürede basabilmek için basıncın ne olması gerektiği hesaplanabilir.
https://insourceyazilim.com/wp-content/uploads/2024/03/moldex3d-3.png
 • Soğuma Süresi – Parçanın üzerindeki farklı kalınlıktaki bölgelerinde oluşabilecek farklı soğuma zamanlarını gösterir. Yine soğutma kanalarının yerinin tayininde önemli bir analizdir.
 • 3D Çekme Analizi – Parçanın soğuduktan sonra malzemeye ve geometrik şekle bağlı olarak nasıl çekeceğini gösterir. Bu çekme oranına bakılarak kalıpta tasarlanması gereken iç hacim geometrik STL datası olarak programdan alınabilir. Böylece soğuma sonrası ölçülerin arzu edilen toleransta olması garanti altına alınır.
https://insourceyazilim.com/wp-content/uploads/2024/03/moldex3d-4.png
 • 3D Çarpılma Analizi – Özellikle ince cidarlı uzun parçanın soğuma sırasında girecekleri deformasyon şeklinin analizidir. Parçanın ne kadar çarpılacağı programdan öğrenilerek tasarım değişikliği yahut soğutma değişiklikleri düşünülerek tekrar simüle edilebilir.
 • Yolluk Tasarımı – İster sıcak ister soğuk yolluk kullanın malzemenin yolluk içerisinde nasıl hareket edeceğini, yolluk tasarımınızın basınç düşümünü nasıl etkiyeceğini, yolluk içerisinde malzeme sıcaklığının ne olacağını Moldex3D ile öğrenebilirsiniz.
https://insourceyazilim.com/wp-content/uploads/2024/03/moldex3d-5.png
 • Soğutma Kanalları Tasarımı – Moldex3D içerisinde soğutma kanallarınızın soğutucu tipi, sıcaklık, debi gibi tasarım parametrelerine bağlı olarak parça üzerinde en etkin soğutmayaı nasıl sağlayabileceğinizi görebilirsiniz. Daha etkin soğutma, daha kısa çevrim zamanı ve daha hızlı üretim olarak size geri dönecektir.
 • Ütüleme Analizi – Parça üzerindeki malzeme yoğunluğunun her noktada istenilen seviyede olup olmayacağı, seçtiğimizi ütüleme basınç profilininde baskının nasıl sonuç vereceği bu modülde görülebilir.
https://insourceyazilim.com/wp-content/uploads/2024/03/moldex3d-6.png
 • Katılaşma Zamanı – Malzemenin tarif edilen sıcaklık koşullarında kalıp içerisinde hangi saniyede % kaç katılaşacağının gösterimidir. Erken katılaşan malzemenin dolumu engelleyeyip engellemeyeceği yahut ütüleme opreasyonunun kalitesini ne ölçüde etkileyeceği bu analizi ile görülür.
 • Fiber Yönelimi – Fiber katkılı malzemelerinizdeki mukavemet ve kalite Fiber yönelimlerini gösteren modül ile en yüksek seviyeye tanışanacaktır.
https://insourceyazilim.com/wp-content/uploads/2024/03/moldex3d-7.png
 • Çoklu Komponent Modülü (MCM) – Mevcut bir metal yahut plastik parçanın üzerine baskı yapmak gibi birden çok malzeme ile gerçekleştirilen işlemlerde MCM modülü kullanılabilir.
 • Çoklu İşlemci Desteği – Moldex3D günümüz teknolojisi olan çok çekirdekli bilgisayar mimarisini kullanarak analizlerini kat kat hızlandırabilmektedir. Tasarım hızınızdaki verimlilik için Moldex analizi bütün çekirdeklere bölerek gerçekleştirebilmektedir.
 • Otomatik Mesh – Moldex3D yüksek hızlı ve çok yüksek hassasiyete sahip otomatik mesh algoritması ile en yüksek hassasiyetteki hesaplamaları hizi hiç mesh zahmetine sokmadan gerçekleştirir.