MOLDEX3D 2K ENJEKSİYON KALIBI ANALİZİ

20 Mayıs 2023by Insource Yazılım

Multi Component Molding  (Çoklu Ürün Kalıplaması) bir diğer adı ile 2K Injection, plastik enjeksiyon kalıplarında çokça kullanılan bir uygulamadır. Moldex3D MCM özelliği kullanılarak bu üretim yöntemi simüle edilebilmektedir. Bu sayede kalıplanan birden fazla ürünün birbirleri üzerindeki etkileri görülmekte ve buna bağlı olarak kalıp optimizasyonu gerçekleştirilebilmektedir.

Nasıl yapılır :

İlk parçanın analizi gerçekleştirilir ve sonrasında ilk analizin sonuçları da dahil edilerek ikinci analiz çalıştırılır. İlk Analizi çalıştıralım.

Figure 1: Birinci Parça Analizi

Şimdi bu analizimizi kopyalayıp sıradaki parçayıda analize dahil edelim. İlk analizdeki parça ikinci analizde part insert olarak tanımlanmalıdır.

Figure 2: Part İnsert Tanımlaması

Normal analiz sürecine ek olarak Computation->MCM penceresinde  Link with previous shot seçeneğini aktif edelim.  Run kısmından ilk analizi seçerek iki analizi ilişkilendirelim ve analizi çalıştıralım.

Figure 3: MCM Analiz İlişlendirmesi

Sonuçlar :

  1. Parça Dolum Simülasyonu:

Figure 4: Sıcaklık Sonuçları

Enjeksiyonda kullanılan iki farklı plastik hammaddenin düşük termal iletkenliği nedeniyle, iki farklı ürün arasındaki yüzeylerde yüksek sıcaklık alanları olduğunu görebilmekteyiz. Moldex3D sahada karşılaşılan bu etkileri de dikkate alarak kullanıcıya sonuçlar sunmaktadır.

mcm çarpılma

Figure 5: Çarpılma Sonuçları

Moldex3D MCM’in Yapabilirlikleri:

  • Part Insert, içeren veya çoklu ürün içeren kalıplarınızın işleyişini simüle edin,
  • Part Insert etkisini dikkate alarak gerçek bir plastik akışı görüntüleyin,
  • Plastik eriyik ve Part Insert arasındaki sıcaklık değişimini ve ısı transferini dikkate alın,
  • Çarpılmayı part insert ve parçanın etkileşimini dikkate alarak değerlendirin,
  • Sıcak eriyiğin etkisi ile yeniden ısınma durumunun sebep olabileceği, plastik bileşenlerin termal bozunma problemini tespit edin,