Büyük Deformasyon ( Large Displacement ), yük altındaki yapıların davranışı incelenirken dikkate alınması gereken Geometrik non-linear  durumlarından biridir. Yük altındaki yapı elastik veya plastik deformasyona maruz Read more Simcenter 3D Büyük Deformasyon